Reklamacije i pritužbe

PRITUŽBE POTROŠAČA

Pritužbe potrošača na kvalitet proizvoda možete podneti pismenim putem u našim prostorijama u bilo kojem od nasih prodajnih objekata Prodajna mesta uz obavezan zvanicni overeni prodajni dokument – fakturu (zakon ne obavezuje trgovca da za web prodaju izdaje fiskalne isečke). Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.

>>>> Zakon o zaštiti potrošača

REKLAMACIJE

Pravo na jednostrani raskid Ugovora (stupa na snagu 01.01.2011.) 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu imate pravo na jednostrani raskid Ugovora u roku od 14 dana o dana preuzimanja. 

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: – popunite i pošaljite Obrazac za jednostrani raskid Ugovora i (ili pošaljite mail na prodaja@digitalvision.rs) – pošaljite ga sa kompletnim uređajem, računom i garantnim listom (ukoliko je za taj artikal predviđen Zakonom) – na adresu Digital Vision DOO Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad. – uz uređaj obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac.


Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev! 

Pravo na Prigovor Ukoliko imate bilo kakvih problema sa funkcionisanjem kupljenog artikla kompletan uređaj sa svim dodacima, opisom kvara, računom i overenim garantnim listom pošaljite na adresu koja se nalazi na garantnom listu (ili dostavite lično). 

Troškove slanja artikla na reklamaciju i vraćanja natrag istog snosi kupac. Ukoliko uređaj nije kompletan, nemate račun ili garantni list ne možemo Vam prihvatiti uređaj na servis u garantnom roku. Za sve naše proizvode obezbeđen je servis i van garantnog roka u skladu sa Propisima. Za sve punjače garancija na ispravnost je 12 meseci od dana izdavanja artikla na garantnom listu Garancija važi u slučajevima navedenim na garantnom listu Napomena:

Životni vek svake punjive baterije je od 300-500 ciklusa u idealnim uslovima pa je normalno da s vremenom ona gubi svojstva kapaciteta koja je imala na početku. Na životni vek baterije takođe utiče i u kakvim uslovima se ona puni, koristi i skladišti, zato je potrebno pre korišćenja pročitati stranu pitanja i odgovori

>>>> Zakon o zaštiti potrošača